Personlig assistans

Personlig assistans

Med 20 års erfarenhet av att arbeta med personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna är vi förvissade om att den enda som vet hur den bästa assistansen ska vara, är du själv.

Läs mer om personlig assistans