Rådgivning för anhöriga

Rådgivning för anhöriga

Vi vet hur viktig du är för den som behöver personlig assistans, vi vet även hur svårt det är att slitas mellan rollen som anhörig och assistent. Vårt team runt den anhöriga som behöver assistans har mångårig erfarenhet och kompetens att ge dig det stöd och verktyg som krävs.

Läs mer om rådgivning för anhöriga