Ring: 040-631 30 90

Vad är personlig assistans?

Syftet med personlig assistans är att ge assistansberättigade personer möjlighet att leva som andra. Assistansen ska garantera ett liv med självbestämmande, valfrihet och personlig integritet. Assistansen ska vara knuten till den enskilde och finnas tillgänglig all den tid och vid de tillfällen som den assistansberättigade behöver assistans. Det är den enskildes rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent, hur det ska utföras och vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna.

Vad innebär det för dig?

Dina personliga assistenter hjälper dig med det du inte kan göra själv, som till exempel att tvätta och klä dig, äta och kommunicera med andra, det som brukar kallas de grundläggande behoven. Behöver du hjälp med detta har du även rätt till att få hjälp med dina övriga behov som till exempel hushållsarbete, matlagning, att handla och olika sociala aktiviteter som att träffa vänner, vara med i studiecirklar, gå ut med hunden m m. Du väljer själv vem som skall arbeta hos dig, vilka tider, vad han/hon skall göra och hur det skall göras. Behöver du färre än 20 timmar i veckan för dina grundläggande behov är det kommunen som avgör. Är det fler timmar är det Försäkringskassan.

Personlig assistans är kostnadsfritt

Personlig assistans är alltid gratis. Kostnaderna för personal och merkostnader för att du har assistenter i ditt hem bekostas helt av Försäkringskassan eller din hemkommun. Det kostar dig alltså ingenting. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om personlig assistans och vad Animo assistans kan göra för dig.

Behöver du hjälp med assistans eller rådgivning?

Kontakta oss nedan så hör vi av oss till dig så snart vi kan.
OBS dina uppgifter hanteras med sekretess och lämnas aldrig ut.

* Obligatoriskt

NavigeraAnimo Assistans AB, NORREGATAN 4 B BV 211 27 Malmö Telefon: 040-631 30 90

Hitta hit