Ring: 040-631 30 90

Vem kan få personlig assistans?

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans. Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av dina behov. Kontakta oss om du har frågor eller om du är osäker på om du har rätt till personlig assistans.

Din ålder avgör

Du kan inte få assistans efter att du fyllt 65 år. Däremot får du behålla eventuell assistans som du beviljats före du blev 65. Fram tills din 65-årsdag kan du få fler timmar i takt med att dina behov ökar. Därefter kan du inte få en sådan utökning. Det finns däremot ingen nedre åldersgräns för rätten till personlig assistans.

Personkrets

Det finns tre stycken så kallade personkretsar. Du behöver intyg och utlåtande som visar att du tillhör någon av personkretsarna. Så här beskriver lagen personkretsarna:
  1.  utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2.  betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3.  andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
Är du osäker på om du kan ha rätt till personlig assistans? Kontakta oss så undersöker vi det tillsammans.

Grundläggande behov

För att vara berättig till personlig assistans krävs det att du behöver hjälp med något eller några av de fem grundläggande behoven:
  • 1. Personlig hygien.Behöver du till exempel hjälp att duscha eller gå på toaletten?
  • 2. Måltider. Att behöva hjälpa med att få i sig mat eller dryck är ett grundläggande behov.
  • 3. Att klä av och på sig. Att behöva hjälp med att få på eller av sig kläderna.
  • 4. Kommunikation. Om du behöver hjälp med att göra dig förstådd av din omgivning kan det vara en anledning att få assistans.
  • 5. Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Det kan vara en rad olika saker, till exempel aktiv tillsyn. Det är vanligt när det gäller personer med autism som rymmer eller skadar sig själva om de är ensamma.

Personlig assistans till barn

Barn har också rätt till personlig assistans. Ett barn med funktionsnedsättning ska kunna leva så likt barn i samma ålder utan funktionsnedsättning som möjligt.

Föräldraansvaret
När behovet av personlig assistans till barn bedöms ska föräldraansvaret enligt föräldrabalken beaktas. Föräldraansvaret baseras på vilka hjälpbehov barn i samma ålder utan funktionsnedsättning normalt sett har. Det är alltså bara de hjälpbehov som går utöver vad som är normalt för barn i samma ålder som ska ligga till grund för bedömningen av behovet av personlig assistans. Det finns ingen nedre åldersgräns för rätten till personlig assistans.

Behöver du hjälp med assistans eller rådgivning?

Kontakta oss nedan så hör vi av oss till dig så snart vi kan.
OBS dina uppgifter hanteras med sekretess och lämnas aldrig ut.

* Obligatoriskt

NavigeraAnimo Assistans AB, NORREGATAN 4 B BV 211 27 Malmö Telefon: 040-631 30 90

Hitta hit