Ring: 040-631 30 90

Personlig assistans

Med 20 års erfarenhet av att arbeta med personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna är vi förvissade om att den enda som vet hur den bästa assistansen ska vara, är du själv.

Läs mer om personlig assistans

Avtal och förmåner

Eftersom vi är ett litet och personligt företag har vi korta beslutsvägar, detta möjliggör en öppen dialog med våra assistenter, kunder och anhöriga när vi tar viktiga beslut som rör ditt arbete. Hos oss har du alltid bästa möjliga arbetsvillkor.

Läs mer om avtal och förmåner

Rådgivning för anhöriga

Vi vet hur viktig du är för den som behöver personlig assistans, vi vet även hur svårt det är att slitas mellan rollen som anhörig och assistent. Vårt team runt den anhöriga som behöver assistans har mångårig erfarenhet och kompetens att ge dig det stöd och verktyg som krävs.

Läs mer om rådgivning för anhöriga


Senaste nyheterna

Välkommen till vår nya hemsida

Wednesday, May 07, 2014

Välkommen!

Här på vår nya hemsida kommer du att kunna hitta all nödvändig information om Animoassistans.

Vi kommer också att hålla vår aktuellt sektion uppdaterad med händelser och aktiviteter regelbundet.

   Läs mer . . .

NavigeraAnimo Assistans AB, NORREGATAN 4 B BV 211 27 Malmö Telefon: 040-631 30 90

Hitta hit