Ring: 040-631 30 90

Om Animo Assistans

Historien om Animo assistans började långt innan det grundades 2010. En av grundarna, Morgan Ridderstedt, är själv personligen engagerad och brinner för assistansfrågor och är aktiv på olika nivåer. Han jobbade som personlig assistent i tio år innan han träffade sin nuvarande sambo som också innehar en förvärvad hjärnskada. Dessa erfarenheter gav honom en djup insikt i hur det är att vara beroende av hjälp för att klara sin vardag. Därför var det ett naturligt val att han utbildade sig till socionom, där han kunde vara med och påverka i högre grad.

– ”Efter att ha arbetat i ledande befattningar inom ett par av de större assistansbolagen bestämde jag mig för att starta upp egen verksamhet. Min långa erfarenhet av personer med funktionsnedsättningar fick mig att inse att varje person är unik och att assistansen måste utgå från detta. Ett mindre företag med högt ställda krav på service och tillgänglighet hade utan tvekan varit mitt val både som anhörig, assistent och kund. Sen Animo startades 2010 har jag som socionom hjälpt många människor med funktionsnedsättningar att få ett beslut om personlig assistans. Detta har stärkt mig i min övertygelse att vi är på god väg att leverera den assistans som jag en gång för många år sen fick en vision om.”

Vår vision

Vi vill vara det lilla företaget som arbetar nära våra kunder och assistenter men som är tillräckligt stort för att kunna ge trygghet. Varje relation mellan assistent och kund är unik, och vi är övertygade om att människor med engagerade assistenter får en bättre personlig assistans och därigenom möjlighet till förbättrad livskvalitet. Vår vision är att all vår assistans ska genomsyras av respekt och lyhördhet där inflytande och delaktighet är nyckelord i utformandet av din assistans.

NavigeraAnimo Assistans AB, NORREGATAN 4 B BV 211 27 Malmö Telefon: 040-631 30 90

Hitta hit