Historien om Animo assistans började långt innan det grundades 2010.

Grundaren Morgan Ridderstedt jobbade som personlig assistent i tio år innan han träffade sin nuvarande sambo som också innehar en förvärvad hjärnskada. Dessa erfarenheter gav honom en djup insikt i hur det är att vara beroende av hjälp för att klara sin vardag. Därför var det ett naturligt val att han utbildade sig till socionom, där han kunde vara med och påverka i högre grad.

Läs mer om Animo Assistans

Morgans vision

– ”Efter att ha arbetat i ledande befattningar inom ett par av de större assistansbolagen bestämde jag mig för att starta upp egen verksamhet. Min långa erfarenhet av personer med funktionsnedsättningar fick mig att inse att varje person är unik och att assistansen måste utgå från detta. Ett mindre företag med högt ställda krav på service och tillgänglighet hade utan tvekan varit mitt val både som anhörig, assistent och kund. Sedan Animo startades 2010 har jag som socionom hjälpt många människor med funktionsnedsättningar att få ett beslut om personlig assistans. Detta har stärkt mig i min övertygelse att vi är på god väg att leverera den assistans som jag en gång för många år sen fick en vision om.”

Sönerna tog över 2015

År 2015 gick Morgan bort efter en längre tids kamp mot cancer, Sönerna Douglas och Jonathan Ridderstedt tog över bolaget och fortsätter driva det i samma anda.

-”Vi har varit involverade i företaget sedan 2010 både administrativt och som personliga assistenter. Vår vision är att vara det lilla företaget som arbetar nära våra kunder och assistenter men som är tillräckligt stort för att kunna ge trygghet. Varje relation mellan assistent och kund är unik, och vi är övertygade om att människor med engagerade assistenter får en bättre personlig assistans och därigenom möjlighet till förbättrad livskvalitet. Vår vision är att all vår assistans ska genomsyras av respekt och lyhördhet där inflytande och delaktighet är nyckelord i utformandet av din assistans.“

Medarbetare och ägare

Animo Assistans har ca 30 anställda personliga assistenter (omräknat till heltidsanställda). Vi ställer inga generella krav på utbildningsnivå för våra personliga assistenter, vi tillsammans med den assistansberättigade arbetar fram en kravprofil som lämpar sig till brukarens behov.

Animo Assistans har fyra tjänstemän som arbetar på vårt kontor. Vi är utbildade inom socialrätt, arbetsrätt samt ekonomi och redovisning. Vi har alla mångårig erfarenhet inom branschen.

Ägare: Douglas Ridderstedt och Jonathan Ridderstedt.

För mer information om Animo Assistans ekonomi & styrelse följ länken: https://www.allabolag.se

“Personlig assistans - på dina villkor.”

Personlig assistans sedan 2010.

Vi är det lilla bolaget med det stora tänket.

Vi bryr oss.

Vi är personligt engagerade i alla vår uppdrag. Assistans ligger oss varmt om hjärtat och vi har en nära relation till alla av våra brukare och assistenter. Vi brinner för det vi gör och vill att du som brukare, anhörig eller assistent ska känna dig nöjd och trygg med oss som assistansanordnare.

Vi anpassar oss.

Att vara flexibel och anpassningsbar är något som är av stor vikt för oss. Att anpassa sig kan innebära mycket men vad vi upptäckt efter många år inom LSS är att varje uppdrag är unikt precis som människan bakom assistansen. Därför är vi anpassningsbara och flexibla i vårt upplägg och ser kommunikation som en av de främsta verktygen för att uppnå detta.

På dina villkor.

Många av våra brukare vill fatta sina egna beslut och har sina egna unika behov. Därför vill vi att du ska kunna ta så mycket ansvar som du vill. Vårt mål är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina behov och önskemål. Det är du som bestämmer och vi vill kunna erbjuda den bästa möjliga lösningen för just dig.